hello world!
O nás
Projekty
Kontakt
Pre mladých v kraji
ideme vpred!

O nás

Rada mládeže Banskobystrického kraja vznikla v roku 2002.
RMBBK v roku 2015 znovu obnovila svoju činnosť a malými miestnymi projektami sa snaží vytvoriť podmienky pre mladých na realizáciu ich aktivít.
RMBBK je organizácia združujúca mládežnícke organizácie v BB kraji. 

Medzi členské organizácie patria žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty, záujmové združenia, neformálne skupiny mladých, ale aj jednotlivci podporujúci mladých ľudí v kraji.
RMBBK realizuje aktivity v kraji s cieľom presadzovať záujmy mladých ľudí a pomáhať vytvárať podmienky pre rozvoj mladých ľudí.
RMBBK si kladie za cieľ reprezentovať hlas mladých v kraji. 

Na dosiahnutie takéto cieľa realizuje aktivity na podporu mladých, na presadenie záujmov mladých v mestách a obciach, organizuje diskusie, okrúhle stoly, vzdelávacie aktivity a sprievodné podujatia pre mladých.

Projekty 

Toto sú projekty, ktorými sa snažíme vytvoriť podmienky pre mladých na realizáciu ich aktivít

Social Impact Academy

Zistiť viac

Aktívne pre mladých ľudí

Zistiť viac

Tvoj názor sa ráta

Zistiť viac

Reduta Jelšava

Zistiť viac

Social Impact Academy

Príležitosť pre mladých ľudí nie len z Banskobystrického kraja. Do konca roka 2020 dostalo vyše 100 mladých ľudí príležitosť získať vedomosti a zručnosti a realizovať svoj projekt s finančnou podporou a pomocou mentorov.
Projekt Social Impact Academy predstavuje koncept kontinuálneho vzdelávania v Banskej Bystrici pre mladých ľudí. Hlavným cieľom je zapojiť mladých ľudí do participácie, dať im priestor na realizáciu svojich nápadov a podchytiť ich silné stránky.
Témami budeme apelovať na účasť mladých na veciach verejných a na ich zapojenie sa do aktívnej občianskej spoločnosti. Výstupom projektu budú verejnoprospešné projekty na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií.
Popri workshopoch zameraných na rozvoj soft skills a hard skills účastníkov sa budú konať sprievodné, ktoré budú určené nielen pre účastníkov projektu, ale aj pre verejnosť. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, študenti stredných a vysoký škôl.
Projekt pomôže mladým rozvíjať podnikavosť, môže znížiť percento odchodu mladých ľudí z regiónu a taktiež zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí, čo nepriamo rozvíja nielen mesto, ale aj región.

Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

LINK CoWorking Banská Bystrica
Iceland Liechtenstein Norway grants
365. labb
365 bank
Språk og kulturforening z Nórska

Vzdelávací modul Kurz mladého lídra

Cieľ je posilniť skúsenosti mladých, objaviť ich silné stránky a pracovať na nich. Účastník si určí očakávania, ktoré budeme napĺňať. Modul má 6 workshopov, ktoré obsahujú témy: komunikácia, time-manažment, práca v tíme, osobná vízia, prezentácia svojho zámeru, “tréning trénera” (individuálne požiadavky účastníkov a ich tréning pred skupinou). 
Počas kurzu budú účastníci merať svoj posun a majú možnosť koučingu. Na konci bude zhodnotenie modulu s názvom „Podaj ďalej“ ako motivácia pokračovať.

3 turnusy (jeseň 2019, zima 2020, jar 2020)

Vzdelávací modul Inkubátor

Účastníci z Kurzu mladého lídra vytvoria v Inkubátore tímy, v ktorých budú pracovať. Do tohto modulu sa môžu zapojiť aj ich spolužiaci, kamaráti, členovia tímu. Cieľom inkubátora je zapojiť mladých ľudí, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Absolvujú 5 workshopov a 2 prednášky na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Projekty odprezentujú pred komisiou a budú ich 2 mesiace testovať a realizovať s finančnou podporou a s podporou mentorov. Na záver prebehne veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vyberie 3 top projekty, ktoré získajú vecné ceny.

3 turnusy (jeseň 2019, jar 2020, jeseň 2020)

TEDxUMB

Cieľom je predstaviť úspešné príbehy ľudí a myšlienky hodné šírenia. Témou tohto ročníka budú sociálne inovácie, projekty s pozitívnym spoločenským dopadom (november 2019). Zástupcovia z organizácie Språk og kulturforening z Nórska sa predstavia na podujatí TEDx a odlektoruje počas svojej návštevy workshop pre zástupcov organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi.
Startup weekend predstavuje priamu šancu niečo dokázať - naštartovať svoj plán, spraviť prototyp produktu počas víkendu a otestovať ho. 

(september 2020)

Mladá Bystrica

Záverečným podujatím bude Mladá Bystrica a teda konferencia výstupov a projektov, ktoré počas projektu vznikli. Táto záverečná konferencia predstavuje aj odrazový mostík na spoluprácu po ukončení projektu. Na podujatí bude ponúknutý priestor na nominovanie účastníkov do ankety “Osobnosť mládeže”, ktorá oceňuje neoceniteľné a to skutky a projekty mladých ľudí a teda aj tie, ktoré vzídu z projektu SIA. 

Podujatie sa bude konať v začiatkom roka 2021.

Aktívne pre mladých ľudí

Projekt Aktívne pre mladých ľudí prináša možnosť zapojiť sa do vzdelávacích aktivít vo forme workshopov, diskusií či okrúhlych stolov, veľtrhu mládežníckych organizácií pre verejnosť, konferencie a oceňovania mladých nie len mladým ľuďom z celého kraja.
Jeho cieľmi sú predovšetkým zvýšenie kompetencií a zručností mladých vo vybraných témach, vytvorenie priestoru na diskusiu o potrebách mládeže a implementovanie následných odporúčaní v práci s mládežou a tiež prezentovať mladých aktívnych ľudí verejnosti, aby sa búrali predsudky a stereotypné názory o dnešnej mládeži.
Aktívni účastníci projektu, ale aj nepriamo zapojení mladí ľudia dostanú príležitosť svoje príbehy odprezentovať na záverečnej konferencii a zároveň budú môcť byť ocenení za svoje aktivity pretože projekt vrcholí ocenením neoceniteľného - mládežníckeho nasadenia vo svojom okolí.
Projekt ponúka aktívne sa zapojiť a prispieť na zvyšovaní kvality mládežníckej politiky na území kraja spolu s partnermi a je otvorený získaniu nových partnerov a spoluprác.
Hlavným cieľom projektu je predovšetkým zvyšovať kompetencie a zručnosti mladých ľudí spolu so zohľadňovaním ich potrieb v práci s mládežou na úrovni kraja.
Chceme prinášať mladým ľuďom nové vedomosti, zvyšovať ich kompetencie a zručnosti na základe ich potrieb. Taktiež chceme potreby mladých ľudí prezentovať organizáciám/subjektom/aktérom, ktoré ich dokážu priamo implementovať do realizácie

Projekt Aktívne pre mladých ľudí sme realizovali vďaka finančnej podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Projekt Aktívne pre mladých ľudí pokračoval aj v roku 2021 vďaka finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja

V roku 2023 projekt pokračoval pod názvom Aktívne s mladými, kde sme sériou workshopov s mladými ľuďmi otvorili dvere ku novým témam a príležitostiam. Projekt sme mohli realizovať vďaka finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tvoj názor sa ráta

Počas roka 2016 sme spolupracovali na projekte Tvoj názor sa ráta spolu s ICM BB a ZADOBE.
Cieľom projektu bolo v našom kraji informovať mladých o systéme štruktúrovaného dialógu, zlepšiť komunikačné zručnosti mladých, priučiť ich podnikavosti a taktiež oboznámiť o možnostiach dobrovoľníctva.
Projekt sa konal rôznymi workshopmi pod vedením lektorov a ambasádorov. Mladí sa mohli stretnúť s mestskými poslancami, ale aj poslancami kraja. Taktiež projekt mladým ponúkol stretnutia so zaujímavými a motivačnými osobnosťami.
A viete ako to dopadlo? Oslovili sme viac ako 1000 mladých ľudí v kraji, zlepšili sme nie len svoje, ale aj ich zručnosti a vypočuli sme si mnoho kvalitných nápadov a pripomienok.

Reduta Jelšava

Projekt sa primárne zameriava na nedostatočnú kapacitu verejných investícií na obnovu a využitie úplného potenciálu kultúrneho dedičstva ako hnacej sily regionálneho rozvoja. Projekt sa však tiež cieli aj na organizačnú kapacitu verejného sektora na začatie a udržanie inovatívneho mládežníckeho a komunitného centra. Súvisiace riešené problémy sú faktická segregácia mládežníckych skupín, nedostatok vhodného spoločenského života, únik mladej inteligencie, útek mladých ľudí a nedostatok ďalších príležitostí pre rómsku mládež.
Projekt využíva komplexnú stratégiu vytvorenú na základe konzultácií s miestnym publikom i so skupinou odborníkov na prácu s mládežou, inklúziu a pohybové umenie z celej krajiny a z Nórska, za pomoci nórskeho partnera projektu Acting for Climate a slovenských partnerov Miestne združenie YMCA Revúca, Rada mládeže Banskobystrického kraja a Obec Magnezitovce.
Úlohou RMBBK je spolu s mestom Jelšava a zapojenými partnermi tvoriť koncepciu práce s mládežou, ktorá bude nadväzovať na krajskú koncepciu. Takisto je našou úlohou mapovať možnosti ErasmusPlus, ktoré môžu mladí ľudia využívať, aby rozvíjali svoju osobnosť a potenciál. Aktuality sledujte na našich sociálnych sieťach.
RMBBK bola partnerom projektu, kde svojou účasťou priniesla odborný dohľad nad tvorbou a realizáciou mládežníckej politiky na úrovni mesta Jelšava v mikroregióne Magnezit. Výstupom práce je prijatá Koncepcia rozvoja práce s mládežou pre mesto Jelšava a Koncepcia odporúčaní v práci s mládežou pre mikroregión Magnezit. Dokumenty je možné vidieť tu.
Podporené z projektu LDIO1009 „Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor – Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave“.

Podporeného Nórskom, prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Program „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Zobraziť databázu organizácií v BB

Chcete sa k nám pridať a vytvárať príležitosti pre mladých ľudí?

Ozvite sa nám!

Sme hrdým členom

Kontaktné údaje

Sitnianska 21
974 11 Banská Bystrica
radamladezebbk@gmail.com
Predsedníčka RMBBK
Mgr. Andrea Dolinská
andrea@makova.sk 
0911 531 836
©2021 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra
PROGNESSA